Doradca Podatkowy

Jolanta Wysocka

nr wpisu 05736

Księgi handlowe

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, do prowadzenia ksiąg rachunkowych (handlowych) są zobowiązane przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności przekraczający 1.200.000 EUR.

Oferujemy usługę prowadzenia ksiąg handlowych poprzez:

  • zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • opracowanie zasad polityki rachunkowości
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • sporządzenie deklaracji oraz zeznań podatkowych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • monitoring zobowiązań
  • doradztwo podatkowe
  • możliwość reprezentacji przed US
  • nadzór księgowy

Biuro zapewnia najwyższe bezpieczeństwo i poufność danych.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem.