Doradca Podatkowy

Jolanta Wysocka

nr wpisu 05736

Księga przychodów i rozchodów

Dotyczy:

 • osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą
 • spółek cywilnych osób fizycznych
 • spółek jawnych i spółek partnerskich

Oferujemy usługi z zakresu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczenia podatku VAT
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych
 • doradztwo podatkowe
 • możliwość reprezentacji przed US
 • nadzór księgowy

Biuro zapewnia najwyższe bezpieczeństwo i poufność danych.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem.